שמורות ימיות2019-02-05T12:38:53+00:00

החברה להגנת הטבע –
שמורות ימיות

במסגרת העבודה עם החברה להגנת הטבע, זכינו ללוות את הקמפיין החשוב להקמת שמורות ימיות בישראל.
לטובת הקמפיין הפקנו חוברות מידע, רולאפים, הזמנות לסדנאות וכלים נוספים שנועדו לספק מידע
ולייצר מודעות למקבלי ההחלטות בפרט ולציבור בכלל.

כחלק מאותו מאמץ הפקנו גם שישה סרטים.

החברה להגנת הטבע – שמורות ימיות

במסגרת העבודה עם החברה להגנת הטבע, זכינו ללוות את הקמפיין החשוב להקמת שמורות ימיות בישראל.
לטובת הקמפיין הפקנו חוברות מידע, רולאפים, הזמנות לסדנאות וכלים נוספים שנועדו לספק מידע ולייצר מודעות למקבלי ההחלטות בפרט ולציבור בכלל.

כחלק מאותו מאמץ הפקנו גם שישה סרטים.

פרוייקטים נוספים: