צמרות

אתגרי הסביבה והאקלים בישראל דורשים פתרונות חדשניים ונועזים – הרעיונות הגדולים של ההווה, שעשויים לשנות את איך שהמחר של כולנו יראה.
צמרות, תכנית ההצמחה של קרן של"י, נועדה להצעיד את המיזמים הסביבתיים המבטיחים ביותר כמה צעדים קדימה, לעבר התבססות כלכלית ומבנית ארוכת טווח, ולהעמיק את יכולתם להביא לשינוי משמעותי במציאות. אנו מזמינים אתכם ואתכן, מנהלים ומנהלות של מיזמים סביבתיים, להצטרף אלינו.
התוכנית מעניקה הכשרה מקיפה ויחידה מסוגה. הלימודים יתקיימו הן במסגרת קבוצתית תוך דגש על למידת עמיתים והן באופן פרטני ובהתאם לצרכים ואתגרים הספציפיים לכל מיזם.

למה לצפות?

Slider
Slider

מטרות התוכנית

מטרות התוכנית

התוכנית מורכבת מארבעה תחומים

Slider
Slider

קריטריונים לקבלה

  1. תפיסת עולם סביבתית: ההתארגנות בעלת תפיסת עולם סביבתית או בעלת יכולת לגבש תפיסה זו.
  2. חדשנות: להתארגנות / מיזם מודלים חדשניים לפעולה בהקשרים של עבודה עם קהלי יעד ותחומי תוכן חדשים, דרכי התארגנות חדשות והתבססות של מודלים פיננסיים שאינם נסמכים על פילנתרופיה בלבד.
  3. איננה מכוונת ל"מאבק" ספציפי, אלא להתרחבות וגדילה.
  4. היתכנות כלכלית: בעלת היתכנות ליצירת מודל הכנסות יציב בעבור ההתארגנות/ מיזם.
  5. מעגלי השפעה נוספים: יינתן יתרון למיזמים הפועלים בפרפריה החברתית-גיאוגרפית בישראל. 

תהליך המיון

קרן של"י - שורשים לסביבה ירוקה

קרן של"י מסייעת במימון פרויקטים בנושא איכות סביבה, ומזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה שזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה.
מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ותחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילים והפעילות ברחבי הארץ. הקרן תמכה עד כה בכ-500 מיזמים והתארגנויות.

ההרשמה למחזור הנוכחי נסגרה. עקבו אחרינו להגשות למחזורים הבאים.

לפניות ושאלות, ניתן לפנות לשני אוסטרייכר sheli@sviva.net